Styrket velfærd og et grønnere Rødovre

Øget velfærd og grøn omstilling er rammen om næste års budget.

Jeg er meget tilfreds med, at en samlet Kommunalbestyrelse står bag næste års budget. Det har været nogle virkelig gode og tillidsfulde forhandlinger med alle partier i Kommunalbestyrelsen og vi er nået frem til et godt resultat. Vi sætter velfærdet helt i top og det er et budget, der i den grad har et socialdemokratisk afsæt.

Velfærden for blandt andre børn og ældre bliver mærkbart bedre, der bliver lagt en dæmper på trafikstøjen, og samtidig styrker vi de grønne indsatser. Forbedringerne gennemføres uden nedskæringer. 

Budgettet for næste år afspejler i høj grad vores fælles ansvar over for borgerne. Vi passer godt på dem, der har brug for det, både ældre, udsatte og andre med et særligt behov. Vi skaber rammer for, at alle kan leve et godt liv i Rødovre. Og vi passer på klimaet, så de generationer, der kommer efter os, får det lige så godt og vi leverer en bedre kommune videre til de næste generationer.

Langsigtede investeringer og en ansvarlig økonomi er grundlaget for, at kommunen kan blive ved med at skabe forbedringer. Det betyder også, at budgetaftalen tager højde for det stigende indbyggertal. Tilbuddene i Rødovre bliver altså ikke forringet af, at der bliver flere, som har brug for dem.

Klasseloft på 24 elever og fremrykkede minimumsnormeringer

De positive forandringer slår igennem på en bred vifte af områder, ikke mindst hos børnene. Der indføres et klasseloft på 24 elever i folkeskolen over de kommende ti år, og minimumsnormeringer i daginstitutioner træder i kraft fra nytår i Rødovre Kommune. Det er to år før den frist, som et flertal i Folketinget har bestemt. 

Grønne tiltag præger budgettet

Kampen for klimaet, som er blevet styrket i Rødovre de seneste år, fortsætter i budgettet for 2022. Investeringer med grønne fingeraftryk findes på tværs af aftalen: En cykelstrategi over de næste ti år med en finansiering på 83 mio. kr. skal få flere op på cyklerne, 396 mio. kr. skal sikre, at størstedelen af Rødovre kommer på fjernvarmenettet, og puljen til energitiltag i kommunens egne bygninger fordobles. Alle tiltag, der medvirker til at vi kan opfylde klimaloven og gøre Rødovre CO2 neutralt senest i 2050.

Mærkbare forbedringer for ældre, udsatte og børn i folkeskolerne  

Aftalen indeholder også en række forbedringer for ældre i hjemmeplejen med ekstra rengøring. Forbedringer i folkeskolen og i børnetandplejen, styrket indsats for corona-ledige, en ambitiøs idrætsplan til 100 mio. kr. og en markant indsats mod vejstøj, som mange borgere i kommunen er plaget af. 

Tak til alle partier i Kommunalbestyrelsen for nogle virkelig gode forhandlinger og et fantastisk godt samarbejdsklima. 

Her er et kort udsnit af de forskellige elementer i budgetaftalen. 

Styrket velfærd og livskvalitet 

 • Fremrykning af minimumsnormeringer i daginstitutioner til 1. januar 2022 (4,7 mio. kr. i 2022).
 • Antallet af ældre stiger, og for at fastholde det nuværende serviceniveau, tilføres området midler (13,1 mio. kr. i perioden 2022-2025).
 • Styrket indsats for ledige, som har mistet deres arbejde pga. Corona-pandemien (1,1 mio. kr.).
 • Intensiveret støjbekæmpelse med støjsvag asfalt på de gennemskærende veje. Indsatsen kommer oveni regeringens indsats mod vejstøj fra Motorring 3 (75 mio. kr. over ti år).
 • Undersøgelse om selvmordstruede i Rødovre i samarbejde med Udsatterådet med henblik på forebyggende indsatser (100.000 kr.)
 • Nedbringelse af ventelister til tandregulering (4,2 mio. kr. i perioden 2022-2024). 
 • Styrket indsats for sundhed og trivsel i folkeskolen (2,6 mio. kr. i 2022 og fremefter).
 • Ekstra rengøring til ældre i hjemmeplejen. Der vil fremadrettet være mulighed for rengøring 3 gange på 4 uger (3,4 mio.kr). 
 • Sikring af gode tilbud og indsatser til børn og familier som er udsatte (7,3 mio. kr.).

Et grønnere Rødovre

 • Cykelstrategi med afsæt i dialog med Rødovres borgere og med betydning for trængsel, forurening, trafikstøj og sundhed (83 mio. kr. over ti år).
 • Udbygning af fjernvarmen i store dele af Rødovre (396 mio. kr. i perioden 2022-2025).
 • Fordobling af investeringer i energitiltag i kommunale bygninger (24 mio. kr. i perioden 2022-2025).
 • Biodiversitet i parkerne (1 mio. kr.).

Bedre fysiske rammer

 • Renovering og udbygning af idrætsfaciliteter (100 mio. kr. over ti år).
 • Renovering af indre boligveje og fortov (79 mio. kr. til og med 2028).
 • Energirenovering af Dagcenter Ørbygård (13,5 mio. kr. i 2022-2023).
 • Alene i 2022 er der sat omkring 100 mio. kr. af til udbygning mv. af skoler og daginstitutioner, herunder: 
  1. Øget bygningsvedligeholdelse i fx skoler og dagtilbud (i alt 85 mio. i årene 2022-2025).
  2. Modernisering og udvidelse af Valhøj Skole og idrætshal (i alt 105 mio. kr. i årene 2022-2024).