Indsamling

til udsatte børn og unge i Rødovre.

Tusinde tak for alle bidrag til min indsamling. 
Der er indsamlet 36.535 kr. til udsatte børn og unge i Rødovre.

I forbindelse med mit 25 års jubilæum som folkevalgt i Rødovre, satte jeg sat en indsamling igang, under komiteen: “Britt Jensens 25 års jubilæum i Rødovre kommunalbestyrelse”. 
Indsamlingen løb fra den 1. januar til 28. februar 2019, og indbragte i alt 36.535,-

* Godkendt af indsamlingsnævnet: Komité “Britt Jensens 25 års jubilæum i Rødovre kommunalbestyrelse” er godkendt af indsamlingsnævnet. Oplysninger om godkendelse, klagevejledning og senere regnskab findes på: indsamlingsnaevnet.dk

Indsamling er oprettet ifb. med Britt Jensens jubilæum i Rødovre kommunalbestyrelse.

Tusinde tak for alle bidrag til min indsamling. Tak for de mange flotte hilsner og de smukke tanker til udsatte børn og unge i Rødovre.

Indsamlingen til støtte udsatte børn og unge i Rødovre er nu afsluttet og der er 28. februar 2019 indsamlet: 36.535 kr. Det synes jeg er vildt imponerende og jeg er meget taknemmelig for de mange bidrag.

Målet med midlerne er klart. De skal være til gavn for udsatte børn og unge i Rødovre Kommune.

Jeg har rådført mig med formanden for udsatterådet i Rødovre, Lars Ahlstrand og redaktør på Rødovre Lokal Nyt, Andre Bentsen. 

Jeg ønsker at give udsatte børn og unge en stemme og mulighed for at blive hørt. Og derfor vil jeg støtte oprettelse af et børne- og ungepanel i Rødovre og sikre, at netop målgruppen bliver hørt og inddraget i uddeling af de indsamlede midler fra min indsamling.

Regnskab og tilbagemelding skal ske til indsamlingsnævnet seneste august 2019. Indsamlingen er godkendt til formålet, at de indsamlede penge skal komme udsatte børn og unge i Rødovre til gode.

Etablering af Børne- og ungepanel i Rødovre

I marts møderække 2019 på Social- og sundhedsudvalgets dagsorden vil der blive orienteret om, hvordan et børne- og ungepanel kan etableres. Derudover vil udsatterådet få en vigtig ‘rådgiver-rolle’ til igangsætning af et børne- og ungepanel i Rødovre.

Etablering af et børne- og ungepanelet er et forsøg på at inddrage børn og unge med forskellige grader at udsathed i udviklingen af de indsatser Rødovre Kommune har – særligt gennem de livssituationer kommunen belyser i projektet ”Sammen med Borgeren”.

Udsatterådet får ansvar for de indsamlede midler til støtte til udsatte børn og unge i Rødovre

Jeg og komiteen bag de indsamlede midler ifb. med mit jubilæum ønsker, at brugen af de indsamlede midler sker via inddragelse af dem det hele handler om (udsatte børn og unge i Rødovre). Og derfor ønsker vi, at et kommende børne- og ungepanel i Rødovre høres om, hvilke indsatser, der skal støttes, så målgruppen netop inddrages direkte i, hvilke initiativer pengene kommer til gode.

Rødovre kommune er først ved at etablere et børne- og unge panel og derfor vil jeg og komiteen placere alle de indsamlede midler hos udsatterådet i Rødovre, så udsatterådet administrerer midlerne indtil et børne- og ungepanel er etableret og kan høres om, hvilke initiativer for udsatte børn og unge i Rødovre, der bør støttes med de indsamlede midler.

Udsatterådet er etableret af Rødovre kommune og består af professionelle samarbejdspartnere og medarbejdere, der arbejder med udsatte borgere i Rødovre, samt borgere med egne levende erfaringer med udsathed i Rødovre.

Udsatterådet arbejder for at skabe bedre forhold for udsatte borgere i Rødovre og har stor indsigt i udsatte borgeres behov og ønsker.

Udsatterådet er den bedste garant for, at de indsamlede midler går direkte til udsatte børn og unge i Rødovre. Og samtidig sikres det, at udsatte børn og unge rent faktisk får en stemme og en klar indflydelse på, hvilke initiativer der skal støttes med de indsamlede midler.

Afslutningsvis kan det nævnes, at udsatterådet vil kvalitetssikre uddelingen af de indsamlede midler ved at bede formanden for udsatterådet i Rødovre, Lars Ahlstrand, redaktør på Rødovre Lokal Nyt, Andre Bentsen og formand for Social- og sundhedsudvalget i Rødovre, Britt Jensen vurdere og kvalitetssikre initiativerne inden udsatterådet endelig uddeler midler til udsatte børn og unge i Rødovre.