Vi gør os klar til tiden efter Corona

Det seneste år har vi alle mærket, hvor hurtigt vores hverdagsliv kan ændres. Corona har sat sine grimme spor hos mange familier og virksomheder. Forude tegner sig et lysere billede – og vi kan være stolte over, at det lykkedes at holde smitten langt nede i Rødovre. 

Tiden med Corona og nedlukning er en utrolig hård tid for mange mennesker. Mange er blevet arbejdsløse og mange oplever ensomhed og social isolation. Mange virksomheder har afskediget medarbejdere og mange traditionelle sociale aktiviteter er lukket ned. 

Nu handler det om at gøre os klar til tiden efter Corona. Vi har et særligt ansvar for, at vores lokalsamfund er klar til at genstarte, når tiden kommer.

Ekstraordinær hjælp til ledige under Corona

I forlængelse af nedlukningen er ledigheden steget markant og mange rødovreborgere har mistet deres arbejde. I særdeleshed på a-dagpengeområdet. Rødovre har, som den øvrige del af Hovedstadsområdet, været særligt hårdt ramt og derfor skal vi være hurtige til at hjælpe ledige ramt af coronaledighed tilbage til job.

Ledigheden stiger især indenfor 3F og HKs områder, fordi deres medlemmer er ansat i de servicefag, der har været særligt påvirket af nedlukningen. 

Nu sætter Rødovre en ekstraordinær beskæftigelsesindsats i gang, så flest mulige ledige kommer hurtigt tilbage i job. 

Den ekstraordinære indsats er målrettet og håndholdt med ekstra jobformiling, opkvalificering, efteruddannelse, omskoling og yderligere samtaler med dygtige jobformidlere. Indsatsen kommer i to tempi. Vi starter med det vi må allerede nu med efteruddannelse og intensivering af samtaler. Når vi igen må sende ledige i virksomhedspraktik og løntilskud, sætter vi fuld gang i jobformidlingen. Alle gode kræfter skal sættes ind, så ledigheden ikke bider sig fast. 

Vi genskaber de sociale fællesskaber

Vi forbereder os samtidig på at genetablere de sociale fællesskaber efter Corona – for børn, unge, ældre, foreningsliv, vores udsatte borgere m.fl. Alt for mange sukker efter at være sammen igen. Det er en stor opgave og derfor er vi i Rødovre Kommune allerede nu i gang med forberedelserne, så vi er klar, når samfundet bliver åbnet mere op.

Sidste efterår holdt vi et succesfuldt socialt topmøde med deltagelse af ildsjæle fra frivillige sociale foreninger, råd, frivilligcentret, boligsociale medarbejdere og medarbejdere i Rødovre Kommune. Formålet var at fremkomme med ideer og forslag til indsatser for at afbøde de sociale konsekvenser af Corona. 

De første initiativer blev søsat i december sidste år med fx udendørs julekoncerter og fællesspisning hver for sig kombineret med forskellige digitale arrangementer. Nu er vi klar med en række nye initiativer i samarbejde med vores frivillige sociale foreninger. Aktiviteterne er bl.a. udendørs samtalegrupper for børn og unge, omsorgspakker til ældre på plejehjem og i eget hjem, musik i det fri, headspace i digital skole, fysioterapeutisk træning for udsatte unge og uddeling af mad- og aktivitetskasser til udsatte familier.

Mange børn er påvirket af de lange perioder med hjemmeundervisning og derfor skal vi gøre en særlig indsats for dem. I den kommende tid undersøger vi, om vi kan gennemføre aktiviteter for børn og unge i vores skønne feriekoloni Skovly i Ganløse, når skolerne åbner op. Skovly er i de seneste år blevet renoveret og ligger i de skønneste naturomgivelser. Det kunne være en fantastisk mulighed at sende vores børn og unge på endagsture til Skovly for at få nye fælles pædagogiske oplevelser og nyde naturens mange muligheder i et spændende læringsmiljø.

Vi åbner ekstraordinært vores idrætsanlæg over sommeren

Idræt styrker fællesskabet, mange får venner for livet i idrætsforeningerne og derfor spiller idræt en stor rolle i vores sociale liv. Alle savner deres idræt for Corona har desværre lukket det meste af idrætslivet ned.

Idrættens sociale fællesskaber skal også genskabes efter Corona og derfor forlænger Rødovre Kommune åbningstiderne henover sommeren efter ønske fra idrætten i skøjtehal 2, Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal, Rødovre Tennishal og Islevbadet. 

Dette er blot et lille udsnit af de initiativer Rødovre Kommune er i gang med for at gøre os klar til tiden efter Corona. En god kommune skal kendes på, hvordan vi behandler vores udsatte borgere og borgere ramt af krisen.

De mange initiativer sker i tæt samspil med vores lokalsamfund, frivillige ildsjæle og foreningslivet, som engagerer sig i det her arbejde sammen med kommunen. Det viser det store sammenhold og fællesskab, vi har i Rødovre, når det virkelig gælder.