Sundhedsområdet

På sundhedsområdet skal vi gå foran og udbygge det nære sundhedsvæsen –
indgangen til det nære sundhedsvæsen og forebyggelse skal gå via vores
sundhedscenter.

Alle skal have de samme muligheder for et godt og sundt liv. Det må ikke være borgerens baggrund og økonomi, som afgør borgerens sundhedstilstand.

Vi har en flot sundhedspolitik i Rødovre og vores sundhedscenter er rammen om rigtig mange sundhedstilbud til borgerne. Jeg arbejder for, at vi får større lighed i sundheden, så alle vores borgere får en væsentlig bedre sundhedstilstand.

Vi skal have fuld fokus på at skabe social lighed i sundhed og KRAM faktorerne, som desværre hænger tæt sammen. Det er de områder, som indbyggerne i Rødovre lider mest af.

Der ingen tvivl om, at vi er nødt til at gå mere drastisk til værks, så det både bliver dyrere og sværere at købe tobak og spiritus – omend den beslutning ligger på Folketingets bord.

Vi skal have indført begrænsninger i de steder, hvor man må ryge Og hvad der måske er allervigtigst: Vi bør sætte massivt ind på, at børn og unge aldrig begynder at ryge og drikke i en ofte meget ung alder. Vi skal sætte ”sundhed og livsstil” på skoleskemaet – lige som dansk og matematisk er – for at lære alle børn om betydningen og sammenhængene mellem sundhed og livsstil.

Hvis vi vil skabe social lighed i sundhed og en bedre sundhedsmæssig udvikling for borgerne – ja, så er det gennem ”forbud og tilgængelighed”, vi skal regulere på. Det er meget nemt – hvis vi altså tør og vil!