Klima, miljø- og trafikløsninger er velfærd for fremtiden

Selv om Rødovre ligger tæt op af København, så er vi en slags provinsby på kanten til København – og det betyder bl.a. både støj, trafik og forurening.

Vi skal sikre initiativer, der fortsat nedsætter vort samlede CO2-udslip og produktion – af hensyn til klodens samlede klima. Det er ikke en opgave, som alene kan eller skal løses på de bonede gulve blandt stormagternes ledere.

Vi har også selv et ansvar – og det er min overbevisning, at vi også magter at løfte den opgave på lokalt niveau.

Rødovre skal være en grøn kommune, hvor vi tager udgangspunkt i FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling og hvor vores klimapolitik spiller en meget stor rolle. 

Og vi mærker allerede klimaproblemerne med ekstreme vejrsituationer, der tilsyneladende bliver stadig mere almindelige. Heftige skybrud har de seneste årtier skabt problemer overalt i landet – også i Rødovre. Derfor er vi nødt til at handle – så vi både stopper forureningen og nedbrydningen af vores klima, men også sikre, at vores borgere kan leve med de nye klimaændringer.

Vi skal bl.a. udvikle nye LAR projekter (Lokal Afledning af Regnvand), så vi håndterer regnvand på andre måder end de traditionelle lukkede rørsystemer og hvor de suppleres med, eller erstattes af, forskellige teknikker.

Det betyder bl.a. at vi er nødt til at investere i udbygning og forbedring af vort kloaknet.

Borgerne forventer – og med rette, at vore kloaker fungerer og ikke er utætte med risiko for nedsivninger til vort grundvand.

Vore cykelstier skal udbygges meget mere, end vi kender det i dag – og det vil være oplagt at udvikle en cykelstrategi, så endnu flere bliver ansporet til at tage cyklen – og derfor skal der selvfølgelig tages større hensyn til såvel den gående og cyklende trafik, end vi har været vant til, hvor de firehjulede køretøjer har haft fortrinsret, når veje m.v. skulle planlægges og indrettes.

Vi skal arbejde på at skabe endnu mere trafiksikre veje med en fartbegrænsning på 40 km i timen på alle villaveje og det er vi heldigvis godt i gang med her i Rødovre.

Metro

Vi har allerede sat gang i masser af asfalt-reparationer. Strategien er, at vi skal have veje og cykelstier uden huller. Det øger sikkerheden for alle parter. Rødovre skal gå foran for at udvikle den offentlige infrastruktur. Og derfor er det også oplagt at udvide Metro til Rødovre.

Metroens styrke er, at den fungerer som et sikkert og hurtigt transportmiddel, og i øvrigt er dens forureningsgrad betydeligt mindre end  bilerne.

I Rødovre vil vi gerne investere i fremtidens offentlige infrastruktur. 

Det vil medvirke til at øge borgerne mobilitet og skabe fremkommelighed, så vore borgere ikke skal sidde fast i køer på vejene og spilde tiden – og samtidig mindsker vi forureningen, hvis det kan lykkes at omlægge vort transportmønster og -vaner.

Metroen skal være en væsentlig del af det offentlige transportnet – også i Rødovre. Det er vigtigt, at borgerne i Rødovre oplever gode og effektive trafikløsninger.

Og et stærk og effektiv offentlig transportnet kan også medvirke til, at familierne ikke køber bil nr. 2, men at familierne faktisk benytter den offentlige transport.

Det er en af de væsentlige grunde til, at vi skal have metroen til Rødovre.  Metroen vil også kunne blive en vækstgenerator på samme måde, som vi forventer Letbanen bliver det i den nordlige del af kommunen, når den er bygget færdig om få år.

Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at mindske forureningen og skabe en bæredygtig udvikling. Det er vores forpligtelse at videregive et mere bæredygtig samfund til næste generation end det vi overtog.