Rødovre er et foreningsland

– og vi har et hav af spændende foreninger med mangeartede tilbud.

Mangfoldigheden i vores foreningsliv, er helt enestående. Der er mange frivillige aktive i foreningslivet og ligeså mange eller flere brugere af de forskellige foreninger og deres tilbud. Derfor har Rødovre også så mange fantastiske mennesker, som dagligt gør en kæmpe forskel for rigtig mange mennesker.

Velfærd handler også om fællesskab og relationer mellem mennesker. Og der er fortsat brug for at understøtte fællesskaber, med plads til, at alle kan deltage på tværs af sociale, økonomiske og etniske forskelle. Og det mestrer de frivillige sociale foreninger. De frivillige er det sociale enzym, der er med til at binde vores lokale velfærdssamfund sammen. 

Grænserne mellem det offentlige og frivillige foreninger flytter sig hele tiden. Derfor er det kommunens vigtigste opgave at sikre, at de frivillige ikke overtager reelle behandlingsopgaver for det offentlige.

Man tager grueligt fejl, hvis man bilder sig selv ind, at de frivillige kan og skal klare alt. Det kan de ikke – men de fungerer som et fremragende supplement til den kommunale indsats. De frivillige kan skabe synergi og fællesskab mellem mennesker. Og det viser sig, at mange borgere gerne vil deltage i den del af vores samfund.

De frivillige foreninger er ganske enkelt en væsentlig grundpille i vores velfærdsmodel i Rødovre. De frivillige foreninger skaber lokal velfærd ved at skabe værdifulde relationer mellem mennesker. Og skal vi styrke sociale relationer og fællesskabet mellem vores borgere, skal vi styrke de frivillige sociale foreninger – både økonomiske, moralsk og konkret ved at inddrage de frivillige i endnu flere initiativer.

Frivilligcenter

Vi har et flot frivilligcenter i Islev med masser af liv og aktiviteter. De frivillige sociale foreninger yder en stor og mærkbar indsats for de svageste borgere i kommunen.  De frivillige skal anerkendes og bakkes op.

Jeg lægger stor vægt på samarbejdet mellem de frivillige sociale foreninger og kommunen. De frivillige er til stor gavn for de svageste borgere.
Jeg arbejder for at udvikle det frivillige arbejde i Rødovre og frivillighedscenterets tilbud.