Grundlovsdag

Kære alle

I dag er det grundlovsdag.

Grundlovsfejring er en vigtig tradition i det danske samfund – hvor vi fejre vores demokrati og frie forfatning. Vi fejrer vores frihed.

Men netop i dag – vil jeg derfor også sende en STOR hilsen til hele Rødovre. Fordi de seneste år har været en prøvelse for os alle – både menneskeligt, men også demokratisk.

Aldrig har vi oplevet så mange spændinger i verden, så mange kriser og problemer -som har på virket os alle sammen. Aldrig i mine 30 år i Kommunalpolitik er der sket så meget – på så kort tid.

En verdensomspændende pandemi satte vores liv på stand by i næsten 1½ år.

Og efterfølgende destabiliserede krigen i Ukraine, Europa og vores kontinent – og sendte energipriserne på himmelflugt.

Og for få måneder siden blev Mellemøsten igen sat i brand.

Alt sammen forhold, der har sendt vores kommunale økonomier i kredsløb. Og som konsekvens – oplevede vi sidste efterår – en af de vanskeligste økonomiske perioder i 25 år i Rødovre.

Tak til fællesskabet

De mange problemer har nærmest stået i kø i de seneste år. Heldigvis har de mange udfordringer også vist – at vi er et stærkt fællesskab i Rødovre.

Vi står sammen i Rødovre og jeg er stolt – og fuld af beundring for den måde alle borgere og medarbejdere har håndteret de mange kriser på.

Tusinde tak til alle – fordi I har stået igennem de seneste års prøvelser.

Vores fællesskab har været stærkt – og vi har stået skulder ved skulder her i Rødovre. For aldrig har så mange mennesker hjulpet hinanden på kryds og tværs – og aldrig har så mange mennesker vist omsorg for hinanden og hjulpet til – uanset om det har været corona restriktioner, energikrise – eller økonomisk opbremsning i kommunen. 

Og det er også en udfoldelse af vores demokrati – vi har fundet nye veje i vanskelige tider. Det skal vi være stolte af – for det er et moderne demokrati værdigt.

I sådan situationer, kunne man måske frygte – at enhver var sig selv nærmest.

Men det har jo været lige modsat. Vi står sammen i Rødovre og det har styrket vores fællesskab. Og det er en positiv udløber af noget – som har været svært.

Rødovre er lig velfærd – også i krisetid

Jeg tror, det er fordi, at Rødovre er en stærk velfærdskommune.

For velfærdssamfundet bliver jo ikke bygget på Christiansborg. Det bliver bygger her lokalt hos os. Vi i kommunen – står tæt sammen med borgerne hver eneste dag. Det er os, der er borgernes indgang til velfærdssamfundet. Det er os, der er velfærdssamfundet sande velfærdsarkitekter – kommunen og borgerne i fællesskab.

Og Rødovre er netop en af velfærdssamfundets frontløbere. Vi er en bundsolid kommune. Vi har en ordentlig og god ældrepleje, gode skoler og dagtilbud. Vi har et aktivt og sprudlende forenings- og idrætsliv. Og borgerne er glade for Rødovre.

Rødovres velfærd er ikke kommet af sig selv. Den er kommet – fordi vi har sat udviklingen i gang.

Og den røde tråd for os har gennem alle årene været at skabe en stærk velfærdskommune, der tager sig godt af sine borgere – uanset alder.

For os er der kun én vej: Vi vil have, at Rødovre yder det bedste af det bedste. På velfærd.

Og de senere år har vi alle mærket – hvor hurtigt verden kan destabilisere sig – og hvor hurtigt vores hverdagsliv kan forandres.

Vi er stået igennem alle prøvelserne – og det er lykkedes os, at fastholde Rødovre som en stærk kommune, der fortsat er lig med kvalitet, ordentlighed – og god velfærd.

Den generelle prioritering af velfærd og økonomi

Og det har været svært – især på økonomien. Men vi har bevist, at vi passer på økonomien i Rødovre. Så der er råd til velfærd. Derfor har vi vist rettidig omhu, da vi sidste år – var nødt til at lave en økonomisk opbremsning, fordi udgifterne steg markant. Med den stramme budgetaftale – og opbremsning har vi reddet stormen af.

Vi har vist handlekraft – og styrket kommunes økonomi – så der er råd til den velfærd – vi alle ønsker og forventer.

Stop for mere byudvikling

Og vi ønsker at bevare det Rødovre vi kender og elsker. Rødovre vokser i disse år, og det medvirker til en solid økonomisk vækst, der kan finansiere vores velfærd.

Men vi skal som by kunne rumme udviklingen. Derfor er det på tide at stoppe op og lade det nye spire – så alle kan følge med. Derfor lægger vi ikke op til mere byudvikling end de projekter, der allerede er godkendt. I den kommende kommuneplan sætter vi ikke nye byudviklingsprojekter i gang. Vi sætter i stedet fokus på udvikling af vores kernevelfærd.

Samtidig bygger vi almene boliger flere steder i Rødovre til helt almindelige lønmodtagere. Det skal være muligt at få en god bolig til en fornuftig husleje i Rødovre.

Vestvolden ved den nye statsskov: Den grønne omstilling

For Socialdemokratiet er den grønne omstilling lige så vigtig som vores velfærd. Og vi står i spidsen for at skabe en grønnere by.

Den grønne omstilling er i fuld gang med en meget ambitiøse klimahandleplan, der reducerer CO2 med 70 % inden 2030. Vi bygger fjernvarme. Vi har en cykelstrategi, så vi kan bygge nye cykelstier. Bl.a. har vi bygget nye cykelstier på Rødovre Parkvej og på Randrupvej. 

Vi har netop fået en biodiversitetsplan – og vi er allerede i fuld gang med at skabe bedre vilkår for planter og insekter. Det ses tydeligt på de mange smukke vilde blomster langs alle vores gennemskærende veje. 

I Rødovre var vi forud for vores tid – da vi for 10 år siden besluttede at plante et træ for hver nyfødt barn. Vi har plantet over 2000 nye børnetræer siden 2013.  Og snart får vi en ny statsskov ved Vestvolden i Rødovre.

Støjbekæmpelse og den støjsvage asfalt for 55 mio.kr. i Rødovre.

Støjen er et kæmpe problem i Rødovre. Især støjen fra motorvejen og de gennemskærende veje. Vi arbejder dag og nat for et få et højere støjværn – og støjsvag asfalt langs motorvejen ved volden – hele vejen gennem Rødovre – fra Islev til Roskildevej. Og vi vil have hastigheden ned på motorvejen.

Og jeg helmer ikke før – der står støjværn langs motorvejen hele vejen gennem Rødovre.

Vi har allerede lagt støjsvag asfalt på vores egne veje for 55 mio. kr. bl.a. Slotsherrensvej og Jyllingevej.

Udbygningsplanerne på alle skoler og udnævnt trivselsår

I Socialdemokratiet har vi altid sat vores børn og unge øverst på dagsordenen. Børnene er vores fremtid og derfor er vi blandt de kommuner, som bruger flest penge på børnene.

I de kommende år moderniserer og udbygger vi vores dagtilbud og skoler for næsten 1 mia. kr. Vi har indført et gradvist klasseloft på 24 elever.

Vores børn og unge skal trives godt i Rødovre – og derfor sætter vi fokus på børn og unges trivsel. Vi har udnævnt 2024 til trivselsår i Rødovre.

Ældreområdet prioriteres højt

Socialdemokratiet har altid stået i spidsen for Rødovre. Vi har skabt en god velfærdskommune. Vores ældre har opbygget vores velfærdssamfund – og derfor SKAL vores ældre selvfølgelig kunne gå alderdommen trygt i møde hos os i Rødovre. 

Vi er en af de kommuner, der bruger allerflest penge per ældre. Vi har moderniseret flere af vores plejehjem bl.a. Ørbygaard – så det er et topmoderne plejehjem.

Og i Rødovre kan vores ældre også få et dagligt bad, hvis de ønsker det – som en af de eneste kommuner i landet. Det er god velfærd i Rødovre.

Prioritering af vores idrætsudbygninger.

Kultur, fritid og idræt har stor betydning for fællesskabet i vores kommune. Vi har både fået en ny kultur- og fritidspolitik – og en ny idrætspolitik.

Rødovre er en af de kommuner, der investerer mest i nye idrætsanlæg. 

Forud for sidste valg foreslog vi at oprette en idrætspulje, hvor vi fordeler 10 mio. kr. til idrætsanlæg hvert år i 10 år. Og idrætten er selv med til at pege på de anlæg, som skal bygges eller renoveres.

Med idrætspuljen har vi bygget: Rullehockeyhal, kunstgræsbanen ved Islev skole, træningslokaler til Islev Taekwondo. 

I næste uge indvier vi et helt nyt tennisanlæg, så der kan spilles udendørs tennis hele året. Og vi er på vej med at bygge et styrketræningsområde ved Skøjtearenaen. 

Afslutning

Vi kan godt være stolt at det vi udretter – for helt almindelige mennesker hver eneste dag her i Rødovre.

Rødovre er en fantastisk kommune – som jeg er stolt over at stå i spidsen for.

Jeg tror, at vi alle har lært meget af det seneste års kriser, nedlukning, krige og økonomisk opbremsning. Vi er blevet mindet om, at vores hverdag hurtigt kan ændre sig – og at globale problemer ude i verden, kan få meget store konsekvenser for os her hjemme i Danmark og Rødovre.

Men vi er heldigvis også blevet mindet om – at med sammenhold og fællesskab kan vi overvinde mange ting – og vi kan gøre det i lang tid.

Vi er også blevet mindet om, at vi ikke sætter demokratiet over styr, men vi finder løsninger og nye veje for at være sammen og skabe udvikling i fællesskab.

Jeg glæder mig over, at den lyse tid og de skønne sommeraftener står for døren.

Og jeg tror, at vi fremover kommer til at glæde os endnu over de små ting i livet. Det er vigtigere end nogensinde før – i en usikker verden.

Jeg vil ønske alle Rødovreborgere en rigtig god grundlovsdag.

 

Pas godt på jer selv og hinanden.

Grundlovsdag 2024, Rødovre