Hvem er jeg…

“Vi skal altid sigte højt – for den bedste velfærdskommune skabes ikke af middelmådighed. Den skabes af et højt ambitionsniveau og en tro på, at det kan lykkes! Også når det gælder de felter og områder, som mange i dag vurderer til at være urealistiske. Jeg har den ambition og vilje til at ville forandre og forbedre Rødovre”.

Britt jensen

Mit navn er Britt Jensen. Jeg er 49 år, gift og har ingen børn. Jeg er uddannet Cand.scient.adm. fra RUC i 1995. Jeg har kombineret min uddannelse med diverse lederuddannelser bl.a. Ledernes proceskonsulentuddannelse. Jeg har tillige en diplomuddannelse i ledelse med speciale i værdibaseret ledelse og jeg er også uddannet European Project Manager – EPM (projektlederuddannelse målrettet den europæiske socialfond). Jeg har også en systemisk coach uddannelse fra Djøf efteruddannelse.

Jeg er borgmester i Rødovre Kommune, valgt for Socialdemokratiet. Jeg har været medlem af Rødovre kommunalbestyrelse siden 1994.

Arbejde

Jeg arbejder for at skabe gode vilkår for Rødovres borgere – især dem, der har brug for en særlig håndsrækning. Jeg har medvirket til at udvikle Rødovre social- og sundhedspolitik i 25 år. Af konkrete resultater vil jeg nævne, at Rødovre Kommune blev kåret til Danmarks bedste i social indsats i 2014/15 på baggrund af et benchmark på 110 forskellige parametre målt for alle landets 98 kommuner inden for det specialiserede børneområde, voksenområde og handicapområdet.

Jeg er borgmester i Rødovre og formand for Økonomiudvalg. Jeg deltager aktivt i strategisk planlægning, politikudvikling og borgerbetjening.

Opvækst og indsigt

Jeg er opvokset i Nakskov i et traditionelt arbejderhjem, hvor min far arbejdede på skibsværftet. Jeg har oplevet massearbejdsløshed og de mange problemer, der følger med arbejdsløshed, da Nakskov skibsværft lukkede i 1980’erne.

Jeg har oplevet arbejdsløshedens mange barske konsekvenser, da min far blev fyret fra skibsværftet. Derfor blev jeg politisk aktivt og ville være med til at tage medansvar for udviklingen i mit lokalområde og meldte mig ind i (DSU) Danmarks socialdemokratiske ungdom. Og derfra lå det lige for at gå ind i kommunalpolitik, da jeg som ung skulle læse på RUC og flyttede til Rødovre for at bo.

Jeg har altid været meget engageret i den sociale indsats og jeg går ind for styrket velfærd. Jeg arbejder aktivt for at sikre gode muligheder og anstændige vilkår for vores dårligst stillede borgere i Rødovre.