Indsamling

I forbindelse med mit 25 års jubilæum som folkevalgt i Rødovre, igangsatte jeg en indsamling, under komiteen: “Britt Jensens 25 års jubilæum i Rødovre kommunalbestyrelse”. 
Indsamlingen løb fra den 1. januar til 28. februar 2019, og indbragte i alt 36.535,-

Kunstprojekt for psykisk sårbare børn og unge i Rødovre er på vej
– Headspace får tildelt pengene fra Britt Jensens indsamling.

I forbindelse med Britt Jensens 25 års jubilæum, som folkevalgt i Rødovre Kommune, satte Britt Jensen en indsamling i gang, som indbragte 36.535 kr. Penge skal bruges til fordel for udsatte børn og unge i Rødovre. Unge fra det nyoprettede børne- og ungepanel har været med til at pege på, hvordan de indsamlede penge bedst kommer udsatte børn og unge til gavn. 

”Flere af de unge har fortalt, at Headspace har haft en særlig betydning for dem, og derfor er Headspace en naturlig samarbejdspartner i uddelingen af midlerne”fortæller Britt Jensen, der er glad for, at de indsamlede penge nu kommer ud og gør en forskel.

Headspace Rødovre får pengene til at gennemgøre et kunstprojekt sammen med sårbare børn og unge i Rødovre. Kunstprojektet er et samarbejde mellem Headspace, Regionale Kunstfællesskaber – en platform for unge kunstnere – og Rødovre Kommune. Projektet bruger kunst som en metode til, at de unge skaber et ’rum’ til at give udtryk for og tale med hinanden om de svære ting i livet. Det kan for eksempel være usikkerhed om fremtiden eller tanker og følelser i forhold til, om man er god nok.

”Det er vigtigt at bryde tabuet om psykiske udfordringer og sikre, at børn og unge har nogen at tale med. Headspace er nogen at tale med. Kunsten er en måde at tale på. Når unge arbejder sammen med andre om et konkret projekt, giver det dem et sammenhold og følelsen af at høre til, være nyttig og at ens sårbarhed kan være til gavn for andre”, udtaler Tine Broomé, centerchef i Headspace Rødovre, der er glad for, at Headspace får mulighed for at facilitere det kommende kunstprojekt.

Kunstprojektet henvender sig til børn og unge med psykisk sårbarhed og det er tanken, at erfaringerne fra projektet fremadrettet kan udbredes til andre børn og unge i Rødovre. En af vejene til dette kan være et temaarrangement med fokus på de erfaringer, som projektet kommer til at give.

Kunstprojektet starter i foråret 2020 og løber frem til sommerferien. Henover de kommende måneder vil de unge, repræsentanter fra Børn- og Ungepanelet, Headspace og kunstnere fra Regionale Kunstfællesskaber mødes og idéudvikle mulige temaer for kunstværkerne. Herefter skaber de unge og kunstnerne kunsten sammen. De unge har mulighed for selv at skabe kunst samtidig med, at de unge kunstnere fra Regionale Kunstfællesskaber skaber kunstværker inspireret af de temaer, de unge har peget på.

Planen er at holde en fernisering af kunstværkerne og lave små udstillinger rundt om i Rødovre for at skabe fokus på de svære tanker i livet.