Rødovre – skal være børnenes bedste uddannelsesplads

Da min generation blev født var der ingen smartphones, Facebook eller Google. I skolen blev vi undervist med kridt og tavler – og vi slog op i et leksikon, hvis vi søgte viden. Skoleelever og studerende havde ikke en bærbar computer.
Dengang. Det har de i dag. Heldigvis!

I dag er det hele forandret. Vores adgang til viden er blevet ændret markant via internettet. 

Forandringerne eller innovationen har skabt mange nye muligheder for at forbedre vores liv på næsten alle områder.  Forudsætningen for at kunne tage del i udviklingen er dog fortsat, at man skal kunne læse og regne. Og derfor skal vi fortsat satse på at skabe en grundskole, hvor disse basale færdigheder læres.

Ethvert barn i Rødovre skal have den bedste start på livet, uanset om barnet kommer fra et ressourcestærkt hjem eller det modsatte. Det skal fortsat være vores ambition at opfostre dygtige børn og unge, som får en god og solid grunduddannelse via vore skoler.

Kun på den måde kan vi reelt bryde den negative sociale arv. 

Det er min ambition, at mindst 95 % af en enhver generation af unge får en uddannelse, netop fordi det at kunne læse, skrive, regne og tilegne sig nye færdigheder, er forudsætningen for at kunne flytte sig fremad.

I fremtiden forventes den enkelte at have gennemlevet et grundigt uddannelsesforløb – ikke nødvendigvis en gymnasial uddannelse – men også gerne en erhvervsfaglig. Der er brug for begge dele. 

Grundstenen for at skabe sig et godt voksenliv lægges i barndommen. Det er alle eksperter enige om. Derfor skal vi skal sikre vore børn og unge en stabil og sund opvækst med en bred vifte af udfoldelsesmuligheder – og en folkeskole i verdensklasse, som er både innovativ og kreativ.

Vi skal være parate til at investere i velfærdsteknologi. Det er nødvendigt, så Rødovres børn bliver fortrolige med IT, kreativitet og teknologi. 

Rødovre har nogle rigtig gode folkeskoler med dygtige lærere. Det ved vi alle. De gør en formidabel indsats hver eneste dag. Og de er mere end villige til at tage disse nye udfordringer op, som teknologien giver. 

Vi har bl.a. etableret Idræt- og grønne profilskoler. Og der er investeret i skoleudbygninger og renoveringer på samtlige skoler.

De gammeldags kridttavler er erstattet af smartboards, som nu findes i alle klasselokaler.
Alle elever har computere til rådighed i undervisningen.

Disse tiltag er i virkeligheden et kæmpe spring fra tidligere – og det øger mulighederne for en mere bred og effektiv undervisning. 

Senest har vi indført et nyt fag i Rødovres folkeskoler, som hedder ”teknologi og innovation”. Det er indført i skoleåret 2018/19.

Det er især inden for IT, innovation, kreativitet og teknologi eller ”computational Thinking”, som det hedder, at vi socialdemokrater ønsker at investere yderligere i Rødovres skoler.

Det gør vi, fordi alle Rødovres skolebørn skal have rigtig gode muligheder for at klare sig i den digitale fremtid, som allerede vælter ned over os.

Det betyder også, at jeg sammen med mine kolleger i Socialdemokratiet arbejder for at skabe en ny folkeskole i verdensklasse med flere profilskoler og integration af ”computational thinking”.

Og det er netop lykkes os at få opbakning fra hele kommunalbestyrelsen til at, at alle 8. klasser sendes på studietur til München for at studere innovation og teknologi – fra næste skoleår.

Vi har sat retningen for en fremtidig folkeskole – og vi er først lige begyndt, men jeg er overbevist om, at når der skal foretages et tilbageblik om 25 år, så vil historieskrivningen vise, at vor satsning var rigtig tænkt og har skabt gode resultater.

Baggrunden for denne massive satsning er såre enkel: Morgendagens samfund bygger på en udstrakt grad af moderne teknologi. 

Det gælder måden, der kommunikeres på – eller måden man erhverver sig ny viden.

Internettets store styrke er, at det er nemt at bruge – og det har skabt utallige muligheder i næsten alle livets forhold.

Vi ønsker, at ethvert Rødovrebarn i fremtiden lærer at håndtere og bruge de muligheder, som den moderne teknologi åbner op for. Det fortjener de.