Velkommen tilbage fra sommerferien

Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god sommerferie. Her en smuk morgen fra min cykeltur på vores skønne Vestvold i Rødovre lige efter sommerferien. Jeg håber, I alle har haft en skøn sommer. En sommer hvor Danmark åbnede op og hvor vi fik mulighed for at rejse på ferie i Europa. En sommer, hvor vi for første gang i 1½ år måtte være sammen med andre end vores husstand og hvor vi fik mulighed for at fejre både fodbold-EM og OL sammen. En fantastisk følelse at vi kunne være sammen igen. Og skønt at vi igen kan gå på indkøb og smile til hinanden uden mundbindet. 

Og heldigvis ser det ud til, at vi har fået bekæmpet virus. Vores Fællesskab i Rødovre har været stærkt og vi er sammen kommet igennem corona. Tak for den flotte opbakning til det. Over halvdelen af Rødovres borgere er færdig vaccineret og hele sommeren har vi formået at holde smitten nede her i Rødovre.

Og selv om det har været et svært år, hvor corona har sat dagsordenen, så har vi alligevel nået meget her i Rødovre i det seneste 1½ år.

Jeg sluttede juni-måned af med at have en række gode dialoger med forskellige repræsentanter fra forskellige institutioner i Rødovre. Jeg havde bl.a. walk and talk møder med skolebestyrelsesformændene for vores skoler i Rødovre, møde med FIR om vores idrætspolitik og mine ambitioner for den kommende idrætspolitik med en stærk facilitetsstrategi. Jeg og Socialdemokratiet har foreslået at afsætte 100 mio. kr. over de næste 10 år til udbygning af vores idrætsfaciliteter.
Jeg fik også mulighed for at besøge en Islevborger, som har forvandlet sin have til vild natur. Det var en vildt spændende oplevelse. Tak til jer alle for rigtig gode dialoger om udviklingen af Rødovre.

Støjværn

En af de bedste nyheder vi fik inden sommerferien, var nyheden om, at vi endelig får vores støjværn langs M3. Det er en kæmpe sejr for vores fælles kamp mod støjen fra motorvejen. I den nye trafikaftale er der afsat 75 mio. kr. til et støjskærmsprojekt her i Rødovre – nemlig: “Projekt ved Motorring 3 ved Nørregårdsvej, Rødovre”. Det betyder støjskærm på den strækning, som jeg gik sammen med Transportministeren i efteråret sidste år. Endelig får vi det støjværn vi har kæmpet for i så mange år.  

Vi har også fået en ny Rødovrestrategi med stort fokus på klima og miljø. Rødovre får den mest ambitiøse klimahandleplan, der opfylder Parisaftalen med 50 % CO2 reduktion i 2030 og et fuldstændigt CO2 neutralt Rødovre i 2050. Vi har også besluttet at involvere borgere og virksomheder i et særligt klimaudvalg for at få nye ideer. Udvalget har allerede holdt sit første møde.

Velfærden er det vigtigste for mig. En ordentlig kommune skal kendes på, hvordan den behandler sine dårligst stillede borgere, og derfor er jeg meget optaget af, hvordan vi hjælper dem, som har brug for en særlig håndsrækning. I Rødovre har besluttet, at styrke velfærden. Vi har bl.a. valgt at indføre minimumsnormeringer i vores dagtilbud 1 år før resten af Danmark og så har vi afsat ekstra 2,5 mio. kr. til at udvikle minimumsnormeringer på vores plejehjem. Jeg er også glad for, at hele kommunalbestyrelsen har bakket op om, at Rødovre Kommune fastholder det høje rengøringsniveau i vores institutioner, når vi er på den anden side af epidemien, så det bliver den nye normalstandard.

Vi har været igennem en svær tid og heldigvis ligger vores tal for smitteudviklingen i Rødovre fortsat stabilt lavt. Tusinde tak til alle i Rødovre for en flot indsats mod corona. Og velkommen tilbage fra sommerferien og rigtig god august måned. 

Jeg glæder mig til de fortsatte gode dialoger med jer alle rundt i Rødovre.

Mange sen-sommer hilsner
Britt