Bred budgetaftale i Rødovre

Alle partier i Kommunalbestyrelsen har indgået aftale om Rødovre Kommunes budget for 2023. 

Krisen i verdensøkonomien rammer Rødovre ligesom alle andre, og det kan ses i næste års budget. Budgettet er på 3,1 mia. kr. i drift og 208 mio. kr. til anlæg. Der besparelser for i alt 38,8 mio. kr. Pengene er fundet ved små og store besparelser på hele budgettet og dermed alle områder i kommunen.

På mange områder har vi fundet besparelser, som ikke har negative konsekvenser for den enkelte. For eksempel skubber vi nogle bygge- og anlægsprojekter og fokuserer på det mest nødvendige. Vi samler også tilbud til psykisk sårbare og skaber bedre rammer samtidig med, at vi sparer husleje.

Besparelserne vil kunne mærkes, selv om der er lagt mange kræfter i at finde de bedst mulige løsninger. Mange er glade for de tilbud, vi har i kommunen. Derfor er det også uundgåeligt, at nogen bliver ked af det. 

Lyset i mørket er, at vi heldigvis har vi en stærk økonomi og et højt velfærdsniveau i Rødovre. Det giver os mulighed for at håndtere udefra kommende ulykker, som dem vi ser nu, uden at vi skal skære dybt i de vigtige områder.  Men besparelserne kan ikke undgås, og budgettet afspejler, at vi har skullet finde penge flere steder på næste års budget.

Aftalen sikrer, at den velfærd, som borgerne kender på mange områder, forbliver den samme. 

Det gælder bl.a. følgende:

 • Besparelser på vuggestuetaksten for frokostordningen er sløjfet, og den bevares dermed i sin nuværende form.
 • Forslaget om at holde sommerlukket i SFO er skrinlagt.
 • Klasseloftet på 24 elever i skolerne gennemføres over de kommende år som planlagt.
 • Minimumsnormeringer i daginstitutionerne fastholdes.
 • Det daglige bad og den årlige hovedrengøring til kommunens ældre fastholdes også.
 • Vi omlægger store dele af det specialiserede socialområde, så vi udvider vores eksisterende tilbud, så flere kan få tilbud i Rødovre, fremfor at vi køber tilbud uden for kommunen. Ofte til en højere pris.
 • Specialcentrenes økonomi er rettet op med 2,9 mio. kr. til gavn for nogle af de mest sårbare børn og unge.
 • Ud over det eksisterende etableres der yderligere to voksenordning i skolerne og fremskudt familiebehandling i almenmiljøet i folkeskolerne på baggrund af anbefalinger i en rapport fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som blev præsenteret tidligere i år.
 • Klimahandleplanen og den grønne omstilling er fastholdt som planlagt med udrulning af fjernvarmen, støjhandleplan, cykelstrategien og renovering af de gennemskærende veje.
 • Investeringerne i idrætsfaciliteter fastholdes også.
 • Og samtidig fastholder budgetaftalen vores langsigtede investeringsstrategi, men vi er nødt til at udvide tidshorisonten på anlægsbudgettet med 4 år.

Jeg er meget tilfreds med resultatet af budgetforhandlingerne. Det har været nogle virkelig gode forhandlinger. Alle har udvist stor ansvarlighed og vilje til at finde gode løsninger i en svær tid. 

Jeg vil gerne kvittere for den grundighed og den ansvarlighed, som alle partier i kommunalbestyrelsen har lagt i arbejdet med at finde løsninger, som er rimelige for alle.

Tak for et godt samarbejde.

Budgetforslag og information om budgetaftalen kan læses på kommunens hjemmeside: rk.dk

Budgettet er vedtaget af Rødovre Kommunalbestyrelse 4. oktober 2022.