Foråret i Rødovre er godt i gang

Tragisk krig i Ukraine

Foråret er desværre startet med den tragiske krig i Ukraine. Det er forfærdelige billeder vi ser dagligt fra Ukraine. I Rødovre er vi godt i gang med at tage imod flygtninge. De første er ankommet til Rødovre og vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe og støtte flygtningene fra Ukraine, så de får en god hverdag i Rødovre. Et kæmpe lys i mørket er også, at lokalsamfundet i Rødovre viser en stærk vilje til at hjælpe på mange forskellige måder. Tak for det.

Rigtig godt foråret til alle

Det er blevet forår og vi er godt i gang med den nye valgperiode. Mange nye initiativer skal sættes i gang. Med afsæt i Rødovrestrategien er vi godt i gang med en udvikling, som på alle måder sender Rødovre i en god retning med en stærk velfærd. Og vi har samtidig sat fuld fart på den grønne omstilling.

Mange vigtige resultater

Der er grund til at være tilfreds med indsatsen i den seneste valgperiode.

I Rødovre har vi udviklet ideen om ungeboliger til unge med udfordringer, unge under uddannelse og eliteidrætsudøvere. Det er KAB, som står for boligerne.

En enig Kommunalbestyrelse har også vedtagelse et klasseloft på 24 elever over 10 år og vi har indført min. normering i dagtilbud fra 1.1.2022. Det er 2 år før den tid Folketinget har sat.

Rødovre Kommune har udviklet en ungestrategi som bl.a. handler om uddannelsesvejledning til unge af unge. Trivsel & sundhed er kommet på skoleskemaet. Tilbud om et dagligt bad i hjemmeplejen og rengøring 3 gange om måneden til vores ældre.

Rødovre har også fået en ny erhvervspolitik og en ny beskæftigelsespolitik. Vi har også lavet en særligt beskæftigelsesindsats for at få corona-ledigheden ned og det er lykkedes. Rødovre har lige nu den laveste ledighed nogensinde og det skyldes simpelthen den ekstra indsats med at få ledige ramt af corona-ledighed i job.

Der er udviklet en ny idrætspolitik med en facilitetsstrategi og afsat 100 mio. kr. over de næste 10 år. De første projekter er allerede gennemført med inddragelse af idrættens organisationer.

Samtidig er Rødovre kommet sikkert igennem corona med bl.a. en corona erhvervspakke til 40 mio. kr., der holdt hånden under beskæftigelsen med kommunale renoveringsprojekter bl.a. istandsættelse af Slotsherrensvej med støjsvag asfalt til stor glæde for alle naboerne.

Vi skaber et grønnere Rødovre

Kommunalbestyrelsen har også meldt Rødovre ind i klimakampen med DK2020 og udvikling af den mest ambitiøse klimahandleplan nogensinde med mere en 50 indsatser. Rødovre skal være CO2 neutralt senest i 2050. 

Og Rødovre kommunalbestyrelse har vedtaget en plan for udrulning af fjernvarmen. Der er vedtaget en cykelstrategi og en plaststrategi. Og så arbejder hele Kommunalbestyrelsen også for at reducere støjen fra de store veje og vores egne gennemskærende veje.

En vigtig prioritet for Kommunalbestyrelsen har været at udvikle en langsigtet investeringsstrategi af vores mange institutioner. Rødovre er en velfærdskommune og derfor skal vores bygninger og rammer for velfærden være i orden.

Vi er lige nu i gang med at opbygge vores årlige vedligeholdelsespulje fra 20 mio. kr. årligt til 49 mio. kr. I takt med vi bliver flere, skal vi sikre, at vi både kan udbygge vores kommunale infrastruktur samt sikre god vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Det er også god velfærd.

Året 2022

Nu har vi taget hul på 2022, og det er på mange måder et nyt kapitel. Vi har mange nye projekter og planer, der kommer til at præge Rødovre kommune i tiden, der kommer. Den nye Kommuneplan er sendt i høring. Og budgettet sætter fart i mange vigtige projekter.

Året 2021 har haft meget godt at byde på. Og det skal vi sætte pris på. Ligesom 2022 vil have en masse at byde på – som vi skal glæde os til. 

Jeg ønsker alle en godt forår i Rødovre.

Britt Jensen
Borgmester