En røgfri fremtid for børn og unge

Det er en historisk dag i Rødovre for fremtidens generationer. Kommunalbestyrelsen har netop godkendt kommunens handleplan for en røgfri fremtid. Vi VIL have den første røgfrie generation i 2030.

For et par år siden indgik Rødovre kommune en aftale med Kræftens bekæmpelse om at skabe en røgfri fremtid. Ambitionen er, at børn og unge har ret til at vokse op uden røg. 

Kampen mod kræft er en hjertesag for mig og derfor glæder det mig meget, at et overvældende flertal i Rødovre Kommunalbestyrelse netop har godkendt en ambitiøs plan for at skabe vores første røgfrie generation. Det er tid til for alvor at tage skeen i den anden hånd, slukke cigaretterne og aktivt gøre noget, som tager hånd om den børnegeneration som vokser op lige nu i Rødovre. 

Vi skal beskytte vores børn og unge så godt som muligt mod rygningens skadelige konsekvenser. Rygning er den faktor, som er skyld i flest tilfælde af kræft og nu tager vi et kæmpe skridt for at sikre en røgfri generation i 2030. Vi ved, at omgivelserne betyder ekstremt meget for, om børn og unge begynder at ryge. I Rødovre skal omgivelserne være sunde og røgfrie for børnene.

Jeg vil gøre alt for, at Rødovres børn og unge får en røgfri fremtid. 

Vi lægger op til en omfattende indsats, som kommer til at påvirke hele kommunens virksomhed fremover. Rødovre Kommune inviterer også til et bredt samarbejde i lokalsamfundet med en række aktører for at beskytte børn og unge mod røg.

Det handler om børnenes fremtid, og de skal ikke udsættes for røg. Men det handler også om social ulighed. Andelen af rygere blandt børn og unge af forældre, der er uden for arbejdsmarkedet, er langt højere, end for andre børn og unge.

Den nye handleplan har mange initiativer. 

Vi indfører røgfri skoletid på alle kommunens folkeskoler, Ungecenteret og i skoleklubberne fra den 1. august 2020. Der bliver rygestoptilbud til børn og unge samt medarbejdere, der ryger. Medarbejdere, skolebestyrelser, forældre og elevråd bliver naturligvis involveret i processen.

Vi skal i endnu højere grad arbejde med rygeforebyggende indsatser i skolerne. 

Vi skal have stærke samarbejder mellem kommunen og de lokale kultur- og idrætsforeninger om at skabe et røgfrit miljø for børn og unge. Målsætningen er, at som minimum tre foreninger hvert år indfører røgfrit idrætsliv.

De sidste af Rødovres offentlige legepladser bliver røgfrie. Det omfatter legepladserne i Espelunden og i Stadionparken. De øvrige offentlige legepladser på daginstitutionernes matrikler er allerede røgfrie.

I de kommende år bliver der indført flere røgfrie områder i Rødovre for at reducere antallet af skodder, der smides tilfældigt, og for at reducere mikroplastik i naturen.

Kommunen sætter i endnu højere grad fokus på, at forældre og familier får tilbudt rygestopkurser direkte af sundhedsplejen. 

Og så skal der ske en opgradering af lokale rygestopkurser, bl.a. til flere unge. 

Forskning viser, at den sundhedsadfærd, der bliver grundlagt i barndommen og ungdommen med stor sandsynlighed videreføres i voksenlivet. Jo tidligere de unge begynder at ryge, desto større er sandsynligheden for, at de bliver storrygere og får sværere ved at stoppe senere i livet. På kort tid bliver de afhængige af nikotinen i tobakken, og det gør det sværere af stoppe.

Den udvikling skal vi stoppe i Rødovre og jeg er både stolt og taknemlig for, at et overvældende flertal i kommunalbestyrelsen vil tage ansvar for at sikre Rødovre den første røgfrie generation i 2030.

Jeg er på børnenes og unges side og vi skylder dem en røgfri fremtid.