Borgmester i en Coronatid

Det er en meget bemærkelsesværdig tid at blive borgmester i, fordi alt sker i skyggen af corona. Jeg kan ikke komme rundt i kommunen, som jeg havde glæder mig til. Alle planer for min start er skrinlagt. Vi har krisestyring af kommunen og fokus handler om, at håndtere corona godt og trygt.

Corona har betydet mange ændringer for os alle og vi ved endnu ikke, hvor længe det her skal vare. Og alle lider store afsavn. 

Men Rødovre er noget ganske særligt. I areal er vi nok små, men i hjertevarme og beredvillighed samt ikke mindst viljen til at ville forbedre vilkårene for de mange – ja, dér hører vi til blandt de store. 

Vi har et helt særligt ”DNA” i Rødovre. Et DNA, som handler om fællesskab og viljen til at gøre det bedst mulige. Og det er i krisetider, at man finder ud af, om man er det rette sted – og det er vi her i Rødovre. 

Jeg vil gerne rette en tak til hele Rødovre for tålmodigheden og fordi alle passer godt på sig selv og hinanden. Jeg vil sende en helt særlig tak til kommunens medarbejdere, som er frontlinjen i bekæmpelse af corona. Kommunens medarbejdere passer godt på os alle sammen. Jeg er meget stolt og taknemlig for den flotte indsats medarbejderne yder.

Og jeg er sikker på, at vi kommer godt ud på den anden side af denne krise. Og jeg tror, at vi med vores fællesskab her i Rødovre, vil komme styrket ud af corona-krisen.

Jeg er meget bevidst om mit eget ansvar i denne tid. Jeg tager INGEN chancer og jeg slækker ikke på kravene i den her situation. Borgernes og medarbejdernes tryghed i Rødovre kommune er det vigtigste for mig. Jeg følger situationen tæt og jeg tager de nødvendige beslutninger for, at vi kommer godt igennem alle sammen. 

Jeg håber, at vi snart kan vende tilbage til en mere normal hverdag og vinde vores hverdag tilbage.  

Dag 2 på borgmesterkontoret udløste politisk aftale om øget anlægsinvesteringer

En ekstraordinær situation kræver ekstraordinære handlinger og noget af det første jeg gik i kast med var at få en politisk aftale på plads med alle partier i kommunalbestyrelsen, så Rødovre tager imod regeringens hjælp til at øge kommunen anlægsinvesteringer under corona. 

Alle partierne har indgået en aftale, som kan give virksomhederne nye ordrer, skabe lokale arbejdspladser, og som vil udskyde virksomhedernes dækningsafgift til efteråret. 

Aftalen indeholder:

  • Partierne er enige om at søge om lånedispensation hos Social- og Indenrigsministeriet, så det bliver muligt at igangsætte kommunale renoveringer og forbedringer.
  • Det drejer sig fx om støjreducerende asfalt, energirenoveringer i institutioner, vedligeholdelsesarbejde i institutioner, udskiftninger af installationer og lign.
  • Dækningsafgiftens 2. rate, som udgør 16 mio. kr., skubbes til efteråret.  På den måde hjælper kommunen virksomhederne med likviditet her og nu.

Mange lokale virksomheder har det hårdt i denne tid, og vores ledighed stiger med ekspresfart. Med aftalen slår vi faktisk tre fluer med ét smæk, når vi sætter gang i investeringerne nu: Kommunens borgere får glæde af forbedringerne med det samme, vi hjælper virksomhederne, og vi får skabt flere lokale arbejdspladser. Det er nu, vi skal handle, hvis vi skal sætte gang i hjulene på den anden side af corona-krisen.

Vi er midt i en tid med udfordringer lige nu. Jeg glæder mig meget til at mødes fysisk med borgere og medarbejdere. 

Og lad mig i mellemtiden understrege, at jeg med både glæde og entusiasme vil gå til arbejdet som Rødovres borgmester. Jeg vil gøre mit yderste for at blive en god borgmester for hele Rødovre. 

Jeg vil stå fast på vores velfærdsprogram, så vi kan vedblive med at være en stærk velfærdskommune.

Rødovre er nemlig ikke kun en kommune blandt 97 andre kommuner. Vi er et stærkt fællesskab med mange og forskelligartede kvaliteter og muligheder, som vi skal værne om og samtidig udvikle.

Pas godt på jer selv og hinanden.