Glædelig jul og godt nytår

Det har været et hæsblæsende år. Og vi kommer aldrig til at glemme den tid, som vi lige nu lever i. Corona har forandret vores verden. 

Men det er i krisetider, at man finder ud af, om man er det rette sted. Og det er vi i Rødovre. Krisen har vist, at vi er et utrolig stærkt fællesskab. Vi står sammen skulder ved skulder, når vinden blæser om ørene på os.

Og selv om det har været et meget udfordrende år, så har vi klaret os godt gennem corona i Rødovre. Og jeg er sikker på, at vi kommer ud på den anden side som et styrket fællesskab.

Da jeg blev borgmester sagde jeg, at mine højeste prioriteter er styrket velfærd, et grønnere Rødovre og fortsættelsen af en stram økonomisk politik. Og selv om vi er midt i et corona år, er det alligevel lykkedes, at sætte mange vigtige initiativer i gang her i Rødovre. Jeg vil nævne et par af dem her i min julehilsen.

Ekstraordinære investeringer for 40 mio. kr.

Året har stået i skyggen af corona og en ekstraordinær situation kræver ekstraordinære handlinger. Derfor indgik alle partier i kommunalbestyrelsen en aftale i april om at tage imod regeringens hjælpepakke til øget anlægsinvesteringer. Vi har lånt 40 mio. kr. til vigtige investeringer i Rødovre bl.a. støjsvag asfalt på gennemskærende veje og renoveringer på flere af vores institutioner. Og allerede nu kan vi bl.a. glæde os over, at Slotsherrensvej er totalrenoveret og støjen er væsentligt nedsat for de mange borgere, der bor i Islev. Og investeringerne har samtidig medvirket til, at mange lokale virksomheder har fået flere ordre i bogen.

Budgetaftale styrker velfærden og gør Rødovre grønnere

Styrket velfærd, grønnere Rødovre og langsigtede investeringer. Det er overskriften på den budgetaftale som hele kommunalbestyrelsen har indgået for næste år efter et virkelig godt forhandlingsforløb.

Budgettet står i skyggen af corona og derfor styrker vi kommunens kassebeholdning i 2021. Det er vigtigt, at vi har noget at stå imod med i de kommende år. Budgettet er på næsten 3 mia. kr. og der er lagt mange ekstra penge ind, så vi kan fastholde vores høje service til børnene, de unge og til vores ældre. Med budgettet forbedrer vi bl.a. normeringerne på vores dagtilbud og ældreområde. Vi fremrykker minimumsnormeringer, så der kommer mere pædagogisk personale i vores daginstitutioner allerede fra næste år. Vi ansætter også mere plejepersonale til at passe godt på vores ældre på plejehjemmene. Og vi fortsætter investeringerne i vores folkeskoler med over 150 mio. kr. i de kommende år, så Rødovres folkeskoler fortsat kan være blandt de bedste i landet.

Et grønnere Rødovre

Rødovre er i forvejen en grøn kommune, og vi er meget langt fremme på fx affaldssortering. I Rødovre går vi forrest i forhold til klimaet. Vi er blandt de mest ambitiøse grønne kommuner. I de kommende år sætter vi for alvor turbo på den grønne omstilling. Vi har netop besluttet at udvikle en ambitiøs klimahandleplan med et mål om, at Rødovre inden 2050 skal være C02 neutral. Hvis vi vil bevare kloden, som vi kender den, og give den videre i ordentlig stand til de kommende generationer, bliver vi nødt til at handle nu.

Rødovre som Danmarks mest ambitiøse cykelby

Næste år skal vi lave en cykelstrategi, så Rødovre bliver en stærkere cykelby. I 2022 og de efterfølgende år er der i alt sat knapt 50 mio. kr. af til nye cykelstier. Det er historisk højt i Rødovre. Og når man tager højde for Rødovres størrelse, er det faktisk på niveau med København, der kalder sig selv verdens bedste cykelby. 

Ungeboliger på vej

I årets løb har vi sat gang i lokalplanarbejdet mhp. at bygge 24 billige ungeboliger i høj kvalitet til både udsatte unge og ressourcestærke unge. Boligerne skal placeres ved Rødovrehallen og vi forventer, at byggeriet kan starte ved årsskiftet næste år. Boligerne er længe ventet og er kommet i stand i samarbejde med udsatterådet.

Vi går en lysere tid i møde

Jeg er sikker på, at vi går en lysere tid i møde, og vi kan se frem til at mødes igen. For heldigvis skal den tid nok komme. Også selvom det lige nu kan føles som om, der er længe til.

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Pas godt på jer selv og hinanden.