Rødovre SKAL være grønnere

Rødovre er allerede i dag en foregangskommune på det grønne område. Tænk bare på hele vores affaldssortering, hvor vi er årevis foran andre kommuner, som står med en stor opgave foran sig. 

Men vi kan gøre endnu mere for at forbedre miljø og klima. Klimakampen er den største udfordring i vores tid. Hvis vi vil bevare kloden, som vi kender den, og give den videre i ordentlig stand til de kommende generationer, bliver vi nødt til at handle. Det er ganske enkelt en nødvendig opgave, som vi ikke kan være bekendt at se bort fra. Derfor sætte vi også fart på en række vigtige initiativer, der skal styrke vores klima og miljø i Rødovre.

Udvalg skal styrke klima og miljø

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 blev alle partier i kommunalbestyrelsen enige om, at nedsætte et udvalg med fokus på klima og miljø. Udvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan Rødovre kommune i samarbejde med borgere og virksomheder skal arbejde med at opfylde vores ambitioner med at skabe miljømæssig bæredygtighed og udmønte verdensmålene, herunder udbredelse af biodiversitet. Udvalget skal være bredt sammensat med repræsentation fra bl.a. erhvervsliv, relevante foreninger og andre interesserede.

Ambitiøs klimahandleplan

For kort tid siden tilsluttede Rødovre Kommune sig det mest ambitiøse klimasamarbejde i Danmark, DK2020. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en lokal klimahandlingsplan, der skal medvirke til at opfylde det nationale mål om 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030 – og et helt klimaneutralt Danmark i 2050.

Klimaprojektet DK2020 har til formål at sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark. I 2015 blev 195 lande enige om en fælles målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader for at afværge de værste klimaforandringer og -katastrofer. 

Et af de centrale værktøjer til at sikre en bæredygtig udvikling og en fremtid, hvor Rødovre er klimaneutral, er en lokal klimahandlingsplan. Den skal udvikles over halvandet år. 

Flere solceller på kommunale bygninger

En tredje beslutning, som Kommunalbestyrelsen har truffet med fokus på klimaet er, at undersøge muligheden for at opsætte solceller hver gang, kommunen bygger nyt eller laver store renoveringer. Senest er der opsat solceller på plejehjemmet Ørbygård.

Hvis det kan betale sig, så sætter vi nu solceller op hver gang, vi bygger nyt eller bygger til. Det bliver en fast del af byggeprocessen. Vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for at passe godt på vores fælles klode. Rødovre skal gå forrest i den grønne omstilling.

Budget 2021 har mange grønne investeringer

Rødovre Kommune har også på flere andre områder sat fuld styrke på de grønne investeringer. Næste år bliver puljen til grønne investeringer i kommunens bygninger fordoblet til seks mio.kr., og der er afsat ca. 50 mio.kr. de næste fire år til at bygge nye cykelstier. 

Det er et stort arbejde, vi står foran, og det er meget ambitiøst. Men vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe klimaet. Vi kan komme langt, hvis vi står sammen lokalt, og alle borgere og virksomheder hjælper til. Og hvis hver enkelt by og kommune alle tager initiativer i den rigtige retning, kan vi sammen gøre utroligt meget og jeg er stolt af, at Rødovre er blandt de kommuner, der går forrest.