Hvorfor er det daglige bad til ældre vigtigt?

Rødovre er en socialdemokratisk velfærdskommune og vi prioriterer kernevelfærd fremfor skattelettelser. Kernevelfærd og fællesskab er vores værdigrundlag.

I sommeren 2017 undersøgte konsulentbureauet Voxmeter borgernes tilfredshed med hjemmeplejen landet rundt. 

Målingen viste, at Rødovre ligger suverænt som nr. 1 i hele Danmark: Borgerne i Rødovre er de mest tilfreds med ældreplejen. SÅDAN! 

Og sådan skal det fortsat være i Rødovre.

Jeg er særligt optaget af, at vores ældre medborgere får den bedste personlige pleje og omsorg i Danmark. 

Vore ældre har om nogen været den generation, som har opbygget det velfærdssamfund, vi har i dag – og derfor skal de selvfølgelig have den hjælp og omsorg, de fortjener.

Og derfor stod jeg sammen med den socialdemokratiske gruppe klippefast på, at vi i forbindelse med budgetforhandlingerne 2019 sikrede, at alle vores ældre, der er visiteret til personlig pleje fik mulighed for at vælge ét dagligt bad. Vi fik opbakning til vores forslag og det daglige bad blev vedtaget i kommunalbestyrelsen. Sådan!

Alle ældre Rødovreborgere visiteret til personlig pleje har nu – som de eneste i landet – fået retten til et dagligt bad. 

Vi er forskellige som mennesker. Vi lægger vægt på noget forskellige og vores behov og ønsker ændrer sig også løbende. 

Det der er mindre vigtigt i dag – er mere vigtigt i morgen. Og det samme gælder for hver og en af os. 

Og derfor er det også væsentligt – i sær i vores ældredom – at vi ikke udsættes for ”one size fits all”, men at vi får individuelle tilbud, der matcher vores ønsker og behov. 

Det gælder ikke mindst den personlige pleje og derfor er det vigtigt at kunne vælge det daglige bad til og fra.

Rødovre skal være kendt for, at vi hele tiden – fleksibelt – kan ændre vores tilbud til ældre, så de matcher de ældres ønsker og behov. 

Vi skal følge med tiden og hele tiden være indstillet og parat til at ændre tilbuddene, så de matcher vores ældres behov og ønsker.