Mit første budgetforslag: Styrket velfærd, grøn investering og invester før det sker

Vi er alle ved at vende hjem efter forhåbentlig en rigtig dejlig sommer, hvor der har været tid til at slappe af, være sammen med vores familie og reflektere over de seneste måneders hårde kamp mod coronaen.

Jeg har sideløbende med håndteringen af corona arbejdet med at fremlægge mit første budgetforslag som borgmester. Det er en meget vigtig del af vores kommune, fordi det er basis for den velfærd vi tilbyder vores borgere.

Den politiske proces med at behandle budgettet starter først efter sommerferien og jeg har netop fremlagt mit første budgetforslag for kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget danner baggrund for det budget som hele kommunalbestyrelsen skal forhandle i september.

Jeg har i mine forberedelser lagt især to overordnede prioriteringer i budgetforslaget. Det er styrket velfærd – for vores ældre medborgere, for børnene og for dem, der har brug for en hjælpende hånd. Derudover skal vi gøre Rødovre grønnere, så vi gør en forskel for vores fælles miljø og klima.

Den nære velfærd

En kommune skal kendes på, hvordan den behandler sine svage borgere, og i Rødovre skal vi ikke komme i en situation, hvor det er de svageste borgere, der skal betale regningen for resten af samfundet.

Jeg har i mit budgetforslag lagt flere penge ind i budgettet, så vi kan fastholde den nuværende service til børnene, de unge og vores ældre. Vi bliver flere borgere i Rødovre, og pengene skal følge med. Det bliver et meget stort beløb, vi kommer til at lægge ekstra ind i budgettet – i omegnen af 30 mio. kr. Men det er helt afgørende for mig, at Rødovre bliver ved med at være en stærk velfærdskommune, selvom vi bliver flere borgere. 

Hertil kommer, at der – som vanligt – også er lagt forskellige relevante effektiviseringsforslag ind i budgettet. I år omkring 10 mio. kr.

Grønne investeringer

Rødovre er allerede i dag en foregangskommune på det grønne område. Tænk bare på hele affaldssorteringen, hvor vi er årevis forud for mange andre kommuner, som står med en stor opgave foran sig. Men vi kan gøre endnu mere for at forbedre miljø og klima. Vi bliver nødt til at gøre mere for at passe på den klode, som vi skal give videre til de kommende generationer. 

Vi skal øge de grønne investeringer i kommunale bygninger, så vi nedsætter energiforbruget og sparer CO2. Samtidig vedligeholder vi bedre vores bygninger og skaber et bedre indeklima. Det kommer alle til gode. Vi skal gå målrettet efter at forbedre de bygninger, som ikke er energirigtige. Jeg vil derfor fordoble puljen til grønne investeringer i kommunens bygninger. Derudover er der nogle børneinstitutioner, f.eks. Kompasset og Elvergården, som virkelig trænger. Det gælder også nogle af tilbuddene til børn og voksne med særlige behov – f.eks. Skiftesporet og Espevang. De skal renoveres.

Cyklen gør Rødovre grønnere

Et af de områder, hvor det virkelig kan betale sig at investere som samfund, er på cykelområdet. Det er en både miljøvenlig og sund transportform. Rødovre Kommune skal have en ambitiøs cykelstrategi, og jeg håber, at rigtigt mange borgere vil være med til at udvikle den. Det skal være både trygt og nemt at tage cyklen i Rødovre. Derfor skal vi have flere cykelstier, og vi skal gøre, hvad vi kan, for at gøre livet lettere for cyklisterne. Og der skal sættes penge af til nye cykelstier i de kommende år. 

Rødovre Kommune skal være på forkant

Rødovre er kendt for at være en god velfærdskommune. Men vi kan flere steder gøre det bedre, når det kommer til de fysiske rammer. Jeg ønsker, at Rødovre Kommune i langt højere grad er på forkant, når det kommer til renovering af bygninger. I stedet for at vente med at renovere vores bygninger til de virkelig trænger, vil jeg tage renoveringerne up front – inden det bliver dårligt at være i dem. Det er sund fornuft – det er både billigere for kommunen at renovere i tide, og det giver bedre rammer at være i. 

Derfor har jeg lagt et nyt kriterium ind i vores budgetforslag om, at vi skal investere, før det sker. Det gælder f.eks. daginstitutionerne, hvor børnene bruger rigtigt mange timer af deres dag. Rødovres børn skal have de bedst mulige rammer. Langt de fleste daginstitutioner er i god stand, men der er flere steder plads til forbedring. Derfor har jeg lagt økonomiske puljer ind i budgetforslaget i de kommende år, som sikrer, at alle daginstitutioner bliver bragt op på et niveau, der matcher den høje standard, vi vil have i Rødovre som en moderne velfærdskommune. 

Jeg vil gerne have lavet den samme øvelse på vores veje. Vores vejnet er nogle steder nedslidt, og der er brug for, at vi får lavet en grundig analyse af, hvor vi skal renovere. De veje, der trænger mest, skal have støjreducerende asfalt af hensyn til naboerne. Det kræver store millionbeløb at få løftet vejenes standard, og det skal der sættes puljer af til i de kommende år.

Udvikling af idrætten

Foreningslivet er en vigtig del af Rødovres DNA. Foreningerne er blandt meget andet med til at skabe stærke fællesskaber og en fælles identitet i Rødovre. Når vi igen kan mødes fysisk i en større forsamling, vil jeg invitere alle gode, lokale kræfter på idrætsområdet til en lokal idrætskonference. Det bliver til efteråret den 24. oktober. Formålet er at samle frivillige og ildsjæle i foreningerne, idrætsaktive Rødovreborgere og politikere i en konstruktiv dialog om, hvordan vi i fællesskab kan gøre det lokale idrætsliv bedre. Jeg ønsker at prioritere idrætten i budgettet i de kommende år – ligesom vi har gjort de sidste mange år. De konkrete investeringer afhænger af dialogen med idrætten.

Aftale om udligning

Jeg er glad for, at regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget har lavet en aftale om udligning mellem kommunerne. Det giver mere ro og overblik, når vi skal planlægge budgettet. Selvom Rødovre Kommune ikke får mange penge ud af reformen, får vi vished om, hvor vi står, og det er godt.

Jeg ønsker et budget i balance, hvor skat og grundskyld bliver holdt i ro.

Og jeg ser frem til efterårets budgetforhandlinger med kommunalbestyrelsens partier. Jeg har oplevet et godt og konstruktivt samarbejde med alle partier og det er jeg sikker på, at vi kan fortsætte.