Kan et måltid mad forebygge ensomhed?

Tryghed er at vide, at man er sikret, hvis ulykken rammer. Det er tryghed at vide, at samfundet træder til og hjælper mennesker med at komme på fode, så livet atter kan leves. Det kaldes socialpolitik.

Socialpolitik handler især om, hvordan vi fremtidssikrer, at alle borgere i kommunen fortsat føler den tryghed, som er helt afgørende for, at det enkelte menneske kan fungere.

Men socialpolitik handler ikke kun om de svageste, de udsatte, de handicappede eller de mange, hvor alderen gør, at man har brug for en hjælpende hånd til at klare hverdagen.

Socialpolitik handler også om at styrke fællesskabet mellem mennesker, så ingen er ladt helt alene tilbage på togperronen.

Fremtidens socialpolitik er nødt til at inddrage andre sektorer af den offentlige forvaltning til at spille med – vi er nødt til at arbejde tæt sammen med bl.a. de mange frivillige kræfter, som findes i Rødovre, fordi det giver bedre resultater – og dermed mere livskvalitet for mange.

Og I Rødovre er vi vant til at inddrage de mange frivillige som en del af vores velfærd. Vi er en kommune beriget med rigtig mange aktive mennesker, som hver for sig og i fællesskab udfører et kolossalt job for at skabe den tryghed, som vi alle efterspørger i vores liv.

Ifølge Rødovres seneste sundhedsprofil fra 2017 har hver femte borger i Rødovre svage sociale relationer.

Det går simpelt hen ikke. Fordi ensomhed kan være lige så farlig for helbredet som rygning og overvægt. 

Derfor er det en socialpolitisk opgave at skabe grundlag for, at nye fællesskaber kan opbygges og tiltrække andre end de sædvanlige borgere i vores fællesskab.

Nye undersøgelser viser, at en måde at bekæmpe ensomhed er via fællesspisning og det er en af grundene til, at vi har etableret et folkekøkken i Rødovre.

Faktisk mener 70 pct. af borgerne i de nye undersøgelser, at vi kan medvirke til at bekæmpe ensomhed via fællesspisning.

I Rødovre har vi ikke opfundet den dybe tallerken – men vi er ret gode til at finde ud af at spise af den – på vores egen facon. Og sådan er det faktisk med etableringen af Folkekøknet i Rødovre. Det er ikke nyt, andre har gjort det før os, men ingen har gjort det med så stor lokal succes og engagement, som her i Rødovre.

I 2018 har 10 Pop up-køkner bespist knapt 800 borgere.

Med folkekøknet ønskede vi at afprøve om et folkekøkken kan engagere frivillige, finde en holdbar økonomisk model. Og ikke mindst om man via fællesspisning kan skabe nye fællesskaber og venskaber på tværs af borgerene i vores kommune. Og svaret er klart JA til alle tre ambitioner. 

Derfor har vi i kommunen netop etableret en langtidsholdbar model for Rødovre Folkekøkken, der bygger på et tæt og nært samarbejde mellem en nyetableret forening: Rødovre Folkekøkken og Rødovre kommune via en partnerskabsaftale med foreningen om drift og aktiviteter. 

Folkekøknet er nu etableret i Rødovrehallen og afvikles hver anden uge på en fast ugedag og de første madaftener i 2019 er allerede afviklet med stor succes.

Folkekøknet er en del af vores fællesskab og et vigtigt socialpolitisk tiltag i Rødovre. Vi medvirker til at forebygge ensomhed. Og det har meget stor betydning for vores borgere med svage sociale relationer.