Rødovre Kommune etablerer et børn- og ungepanel

Jeg vil give udsatte børn og unge en klar og tydelig stemme, når vi tilrettelægger morgendagens socialpolitiske indsats for udsatte børn og unge. Og det glæder mig, at Rødovre kommune netop nu er i gang med at etablere et børne- og ungepanel.

Et godt samfund behandler sine svage borgere ordentligt

Et godt samfund skal bygges på et trygt og solidt fundament. Rødovre har grundlæggende et godt fundament. Vort politiske mål er at udvikle og fastholde dén position.

Vi skal fortsat have en kommune, hvor der er plads til alle. Forskellen på succes og fiasko er hårfin – og i dag kan vi se, hvordan mange af tidligere tiders prioriteringer og satsninger ikke kun var kloge, men også særdeles fremsynede. Netop fordi vi i dag har en veldrevet kommune, hvor det enkelte menneske er i centrum, og hvor vi helt bevidst har satset på at få alle med, så ingen efterlades på ”togperronen”.

Socialpolitik handler også om, hvordan alle føler og oplever den nødvendige respekt fra det omkringliggende samfund, og især at alle har lige muligheder for at agere og leve livet bedst muligt.

Vores lokalsamfund har i store træk flyttet sig til det bedre på mange områder. Og vi kan gøre det endnu bedre – og det er målet.

Lige muligheder i livet

At arbejde med socialt udsatte er ikke noget enestående for Rødovre kommune. Det har vi gjort i mange årtier. Det er en fælles udfordring, som alle kommuner arbejder med. 

MEN der er bestemt forskel på, hvordan den enkelte kommune vælger at løse det på.

Det er uacceptabelt, at nogle borgere får et dårligere og kortere liv på grund af deres familiemæssige baggrund og dårlige opvækstvilkår.

Det kan og skal vi forebygge for de kommende generationer af børn.

Alle Rødovreborgere skal have lige muligheder i livet. Det er vort fælles ansvar som medborgere og især kommune at skabe det bedst mulige fundament og sikre optimale opvækstvilkår for vore børn og unge.

Nu bliver børne- og ungepanelets en realitet

Vi skal have langt mere fokus på børnenes indgang i tilværelsens udfordringer. Og så skal vi sikre vores udsatte børn og unge en klar stemme i morgendagens Rødovre. 

Jeg er derfor glad for, at Rødovre kommune i disse måneder er i gang med at etablere et børne- og ungepanel, der kan give børn og unge mulighed for at komme til orde og give deres input til indsatser for udsatte børn og unge. 

Formålet med børne- og ungepanelet er at sikre involvering af kommunens børn og unge i de indsatser, der sættes i værk for målgruppen.

Kommunen har rådført sig med udsatterådet og arbejdet med børne- og ungepanelet er sat i gang mhp at etablere det i den kommende tid. 

Det er ambitionen, at inddragelse af børne- og ungepanelet sker fleksibelt og løbende. Både når det drejer sig om konkrete politiske initiativer for udsatte børn og unge, men også når det drejer sig om arbejdet i projektet ”Sammen med borgeren”, hvor Social- og sundhedsforvaltningen arbejder med forskellige livssituationer. Her er det også ambitionen, at et kommende børne- og ungepanel skal inddrages.

Jeg glæder mig til at følge børne- og ungepanelets arbejde.

Og jeg er især glad for, at det i nær fremtid bliver muligt at høre børne- og ungepanelet om, hvilke indsatser – min indsamling ifb. mit 25 års jubilæum i kommunalbestyrelsen til gavn for udsatte børn og unge i Rødovre – skal bidrage til.