Lighed i sundhed SKAL være det bærende princip i vores velfærd

På sundhedsområdet skal Rødovre gå foran og udbygge det nære sundhedsvæsen – indgangen til det nære sundhedsvæsen og forebyggelse skal gå via vores sundhedscenter.

Jeg ser for mig, at vi i de kommende år får udviklet små lokale sundhedsenheder, der placeres i boligområderne rundt i kommunen.

Det skal være nemt at komme i kontakt med professionelle sundhedsfolk, som kan rådgive borgerne omkring forebyggende sundhedsinitiativer – og de sundhedsfaglige skal også være opsøgende og være dér, hvor vores borgere – ikke mindst udsatte borgere – opholder sig.

Alle sundhedsfaglige områder skal være repræsenteret i sundhedsindsatsen i Rødovre. Det giver bedre resultater og er en styrke og skaber synergi at bruge de forskellige sundhedsprofessionelle fagligheder på tværs og i tæt samarbejde. Det giver i den grad personlig merværdi til vore borgere.

Selv om mange måske er træt af at høre om kost, rygning, alkohol og motion – så er det fortsat basis for at skabe et godt og langt liv med høj livskvalitet – og dermed lighed i sundhedsindsatsen.

Vores sundhedsprofil af Rødovre viser, at Rødovre er en kommune med for lidt fokus på KRAM faktorerne – det vil sige kost, rygning, alkohol og motion. Mange borgere ryger og drikker for meget, får for lidt motion og lever generelt et usundt liv. Også selv om udviklingen viser, at borgerne drikker mindre og færre er udsat for passiv rygning.

Vi skal have fuld fokus på at skabe social lighed i sundhed og KRAM faktorerne, som desværre hænger tæt sammen. Det er de områder, som indbyggerne i Rødovre lider mest af.

Vi skal finde ny måder at tackle denne udfordring. Det er en indsats, som aldrig bliver forældet. Vi skal tænke mere i at opbygge individuelle løsninger til den enkelte. Og så er der altså ingen tvivl om, at vi er nødt til at gå mere drastisk til værks, så det både bliver dyrere og sværere at købe tobak og spiritus – selvom den beslutning ligger på Folketingets bord.

Vi skal have indført begrænsninger i de steder, hvor man må ryge – og hvad der måske er allervigtigst: Vi bør sætte massivt ind på, at børn og unge aldrig begynder at ryge og drikke i en ofte meget ung alder. Vi skal sikre vores børn og unge muligheder for et aktivt fritidsliv med gode tilbud.

Vi skal sætte ”sundhed og livsstil” på skoleskemaet – lige som dansk og matematisk er – for at lære alle børn om betydningen og sammenhængene mellem sundhed og livsstil.

Med ovenstående drastiske tiltag har vi en chance for at lykkes med at skabe både social lighed i sundhed og sikre, at flere børn og unge vokser op som den første røgfrie generation – og med et længere og sundere liv til følge.