Ny borgmesterkandidat: Tak for tilliden

9. september 2019 holdt mit parti, Socialdemokratiet i Rødovre ekstraordinær generalforsamling for at vælge Socialdemokratiets nye borgmesterkandidat til næste kommunalvalg. Grunden var, at nuværende borgmester Erik Nielsen har meddelt, at han ikke genopstiller til næste kommunevalg. 

Jeg blev jeg valgt som den nye borgmesterkandidat. Og jeg er meget taknemlig og ydmyg over valget og takker for mit partis tillid til mig. Jeg vil gøre mit yderste for at leve op til tilliden.

Rødovre er en fantastisk landsby på kanten af København og jeg brænder virkelig for udviklingen af hele kommunen. Og det er ingen hemmelighed, at jeg gennem alle årene i politik, har haft et helt klart mål: Nemlig at medvirke til at udvikle vores velfærdskommune.

Jeg kommer fra en traditionel arbejderfamilie i Nakskov, hvor værftet lukkede og hvor hele bysamfundet – fra den ene dag til den anden – ændrede sig totalt. Vi blev ramt af arbejdsløshed på Vestlolland i midt 1980’erne på mere end 25 %. Det var en tragedie. Og hele mit lokalsamfund lå pludselig i ruiner. Det var den stærkeste baggrund for, at jeg engagerede mig i politik som ganske ung. 

Jeg VILLE ikke acceptere, at så mange mennesker havnede i ulykke. Og det vil jeg forsat ikke. Og derfor er jeg optaget af at skabe den bedst mulige velfærd for vores borgere og især de borgere, der har brug for en hjælpende hånd. De har en helt central betydning for mig – og mit mangeårige arbejde i lokalpolitik.

Stærk og sund økonomi er fundament for velfærden

I Rødovre bygger samtlige vore indsatsområder på to væsentlige søjler. Den ene søjle bygger på, at kommunen har en stærk og sund økonomi, mens den anden bygger på, at vi har et solidt socialt sikkerhedsnet.

Stærk og sund økonomi er fundamentet for, at der er penge til den gode velfærd. Og derfor skal vi først og fremmest fastholde en stram styring af vores kommunale økonomi. Der bliver ikke slækket på de stramme tøjler om Rødovres økonomi.

Stærk velfærdspolitik giver tryghed

For mig handler god velfærd om tryghed. Det er tryghed for den enkelte og familien at vide, at samfundet træder til og hjælper med at komme på fode igen.

Og en ordentlig kommune som Rødovre skal kendes på, hvordan vi behandler vore udsatte borgere og borgere med særlige behov.

Og velfærdspolitik i Rødovre handler især om, hvordan vi fremtidssikrer, at alle borgere i kommunen fortsat føler dén tryghed, som er helt afgørende for, at det enkelte menneske kan fungere.

Velfærdsindsatsen starter i vores almindelige hverdag. I folkeskolen og dagtilbuddene. I de grønne områder og byplanlægningen. I beskæftigelsesindsatsen, i sporten og i kulturen. Og derfor er det vigtigt at have fokus på, at lykkes overalt i kommunen. Og så skal social- og sundhedsindsatsen selvfølgelig være der med gode og stærke indsatser på socialområdet, når der er brug for det.

Og vi har virkelig udviklet mange spændende løsninger gennem årene. Jeg er stolt af vores velfærd i Rødovre. Vi er nået ganske langt. Og vi skal videre af den vej. Vi skal fortsat styrke vores velfærdsmodel i Rødovre og vi skal have ambitiøse mål for vores borgere. 

Rødovre er for os alle – også dem, der ikke benytter det sociale system

Lokalpolitik handler især om inddragelse af de mennesker det hele handler om. Det er ikke en farbar vej, hvis vi tror, at vi kender alle svar og løsninger på Rådhuset. Det gør vi ikke – tværtimod!

Vi skal evne at få vores borgere med i politikudviklingen og i beslutningerne. Det er jo dem det hele handler om! 

Rigdom måles ikke kun på pengepungens størrelse – men i høj grad på at have et godt netværk – og at kunne tage del i de aktiviteter og oplevelser, som fællesskabet byder på. Jeg tror, at vi i de kommende år vil se, at der fokuseres mere og mere på kulturelle og fritidsmæssige oplevelser som det kit, der binder folk sammen.

Rødovre er et fællesskab med plads til alle

Jeg vil fortsat arbejde for, at Rødovre er en kommune, hvor der er plads til alle. Forskellen på succes og fiasko er hårfin – og i dag kan vi se, hvordan mange af tidligere tiders prioriteringer og satsninger ikke kun var kloge, men også særdeles fremsynede – netop fordi vi i dag har en veldrevet kommune, hvor den enkelte borger er i centrum, og hvor vi helt bevidst har satset på at få alle med.

Vi skal have råd til at behandle vores børn, unge, ældre og udsatte borgere ordentligt. ALLE skal have mulighed for at få et godt liv i Rødovre.

Vi altid skal sigte højt – for den bedste velfærdskommune skabes ikke af middelmådighed. Den skabes af et højt ambitionsniveau og en tro på, at det kan lykkes! Også når det er svært. 

Jeg har den ambition og vilje til at ville forandre og forbedre. Og jeg vil ufortrødent fortsætte mit politiske engagement og mål: Nemlig at videreudvikle Danmarks bedste velfærdskommune.